flip

Flip efekt birbirinden farklı imajların combine edilmesi ile oluşur. İmaja bakış açısına göre resimler değişir. Flip efek için en uygun lensler geniş açılı lenslerdir. Bu sayede ufak hareketlerle imajlar kolaylıkla değişebilir.

flip_otoparca       flip_lady      flip_hamburger      flip_carclear

animation

Animasyon efekti birbirini takip eden resimlerin küçük açı değişimleri ile değişerek bir variyasyon yaratmasıdır.

animation-fon       animation-car       animation-cafe       animation-camera

deep effect-3d

Lenticular baskı ile her gözün farklı bir imaj görmesi sayesinde olur. İnsanın doğal yaratılışından dolayı stereskobik gözlem ile beyin bu birden fazla imajı birleştirerek herhangi bir araca gerek duymadan zihinde imaja 3 boyut etkisi kazandırır.

Burada en önemli olay grafikerin 2D imajdan 3D imaja geçerken imaja katabildiği derinlik ve perspektif bakış açısıdır.

lenticular_3D       3d-alice       3d-lunanueva_dvd_lenticular       3d-vodka

zoom

Ön plana taşımak… Ön plan arka plan arasında hareket yanılsamasına ya da dışarı sıçrayan etkisi yaratmak İçin geri atlama da denebilir. Zoom efekti bir veya daha fazla nesne ile tam bir görüntü oluşturabilir. Bu efekti ürünler, logolar, ya da önemli mesajları vurgulamak için kullanmak doğru olacaktır.

zoom_road2      zoom-dvd       kayak       zoom-ginvit

morph

Gözlerinizin önündeki dönüşüm… Başka bir görüntünün içinde illuzyonel bir dönüşüm yaratmak için kullanılır. Bu lenticular morph etkisi ürün ya da özelliği değiştirerek yeni bir görüntü elde etmek için kullanılabilir.