Genellikle uygulamalarda cast folyo ve yarı cast folyo kullanılmaktadır.